ท่านต้องการให้ อบต.น้ำแก่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
18.18%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
54.55%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
18.18%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
9.09%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%