ท่านต้องการให้ อบต.น้ำแก่น พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
22.22%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
66.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
11.11%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%