หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำแก่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง

พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

พัฒนางานสาธารณะด้านอื่น ๆ
 
 
 
 
 

จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมด้านการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์

พัฒนาบุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม

สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาความมั่นคง ในการดำรงชีวิตของประชาชน

สนับสนุนและส่งเสริมสถานบันครอบครัว/ชุมชนให้มีความเข็มแข็ง

ส่งเสริมและ บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 

สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก เฝ้าระวัง ฟื้นฟูการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบุคคล

สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ และบริหารงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และรายจ่ายประจำ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 096-424-3897
 
  จำนวนผู้เข้าชม 8,949,421 เริ่มนับ 18 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10