หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้ำแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต้าบลน้ำแก่น จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศกำหลดโครงกสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้ำแก่น [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)